Bedrijven in Almelo zouden meer aan marketing kunnen doen

In Almelo, de groenste stad in de provincie Overijssel, zijn er vele bedrijven gevestigd.
Deze bedrijven zouden meer aan promotie moeten doen om financiële successen te kunnen boeken. Het is gebleken dat een bedrijf zonder een duidelijke marketingstrategie en die weinig keuzes maakt, minder succesvol is dan een onderneming die dat wel doet.

Vooral kleine bedrijven hebben het te verduren. Zij stellen het marketingproces niet te vaak als prioriteit. Meestal is er weinig personeel en is de ondernemer verantwoordelijk voor de marketing. Tussen alle werkzaamheden heen raakt het marketingproces op de achtergrond. De ondernemer heeft dan minder tijd om na te denken over de visie en strategie van het bedrijf. Een eigen marketingafdeling met kundige mensen inzetten is een oplossing hiervoor. Maar ook kunnen de kleine bedrijven een reclamebureau inhuren die precies weet hoe je klanten kunt benaderen en overtuigen. Een reclamebureau heeft de ervaring met het opzetten van marketingstrategieën en zal eerder de problemen in jouw bedrijf achterhalen dan jijzelf.

Enkele adviezen voor het succesvoller maken van jouw bedrijf:

1. Onderzoek je doelgroep

Een belangrijk onderdeel van het opstellen van een marketingplan is de doelgroep aangeven. Maak een klantenanalyse aan de hand van enkele vragen die je aan klanten kunt stellen.

Emailmarketing is een effectieve manier (ook qua kosten) om je doelgroep te bereiken. Maak gebruik van afbeeldingen en video’s om het aantrekkelijker te maken. Er zijn hiervoor voldoende webapplicaties beschikbaar.

Social media kan een handje mee helpen, door veelal advertenties en updates te plaatsen op social media kanalen kan het bedrijf nieuwe klanten aantrekken en bestaande klanten behouden.

2. Check de concurrentie

Je hebt directe concurrenten (bedrijven die dezelfde producten of diensten leveren) en indirecte concurrenten (bedrijven die iets doen wat jouw product of dienst kan vervangen).
Maak dus ook een analyse van de concurrenten voor jezelf en onderzoek hoe jij jouw product op een unieke manier kunt verkopen.

3. Maak een analyse van het bedrijf zelf

Je kunt sterke en zwakke punten van je bedrijf in kaart brengen door te analyseren wat de zwakke en sterke kanten van het bedrijf zijn. En ook hoe je deze sterke kanten kunt behouden of verder kunt ontwikkelen en hoe je de zwakke punten kunt omzetten in kansen.

4. Stel het juiste marketingbudget vast

Hoeveel geef je uit aan marketing? Wat zijn de kosten voor de marketingactiviteiten? Hoe kun je dit terug verdienen? Zorg voor een budgetplan.

5. Maak een marketingstrategie en actieplan

Werk een marketingstrategie en actieplan uit middels de bekende SMART methode:

Specifiek; wat zijn jouw doelen, wie zijn de betrokkenen, waar en wanneer worden de doelen gerealiseerd?

Meetbaar; in getallen aangeven, meetbaarheid kan ook zichtbaar gemaakt worden door het doel te vergelijken met bestaande procedures, kwaliteitseisen, normen, handleidingen of systemen.

Acceptabel; passen de marketingactiviteiten bij de gestelde doelen?

Realistisch; zijn de doelen haalbaar, zijn de inspanningen niet te hoog of te laag, hoe zit het met de resultaten?

Tijdgebonden; de doelen hebben een data nodig zoals start- eind- en tussendata om te kunnen reguleren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.